Hiçbir okul yoktur ki kalitesi öğretmeninin üzerinde olsun. Diğer bir deyişle, öğretmenin kalitesi okulun kalitesini belirler.
Öğretmen ne kadar donanımlı ise öğrenci de o oranda donanımlı olur. Tasarımcı Öğretmen ekibi olarak çıkış noktamızı bu düşünce oluşturmaktadır. 24 Kasım ve 1 ocak tarihleri arasında  öğretmenlerden en beğendikleri ders tasarımlarını bize göndermelerini istedik. Gelen tasarımlardan en iyi tasarıma sahip 30 öğretmen, altı modülden oluşan iki günlük eğitime katılmaya hak kazanacaklardı. Öğretmenlerimizden yüzlerce tasarım aldık. Tasarımların %20’si devlet okullarında, %80’i özel okullarda görev yapan öğretmelere; %70’i İstanbul’da, %30’u diğer şehirlerde görev yapan öğretmenlere; %25’i erkek, %75’i kadın öğretmenlere aitti. En iyi tasarıma sahip 30 öğretmen seçildi. 1-2 Şubat 2017 günü Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitimimiz gerçekleşti. Birinci gün 9:00’da başlayan eğitimimize neredeyse katılımcıların tamamı 8.30’da gelmişti. Öğretmenlerimizin ilgisi, heyecanı ve donanımı bizi daha da motive etti. Eğitimimiz, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Arslan’ın konuşması ile başladı. Daha sonra ısınma çalışması ile eğitime devam edildi. Isınma çalışmasında yer alan grup arkadaşları birbirlerini uzun süredir tanıyorlarmış gibiydiler.  Kendi aralarında kurdukları strateji, performans ve işbirliği görülmeye değerdi. Birinci olan grup derinliğin ve stratejinin grup çalışmasında ne kadar önemli olduğunu performansları ile bize gösterdiler. Daha sonra birinci modül olan “Öğrenme Modülü” ne geçildi. Öğretmenlerimiz karikatürleri çözümleyerek, öğrenme kuramlarını ve temel özelliklerini, öğretim ortamındaki önemlerini ortaya koydular. Öğretmenlerimiz özellikle nörofizyolojik kuramın ilkelerinin öğrenme üzerindeki etkilerine dikkat çektiler. Hepimiz ceza ve tehdidin öğrenme üzerinde olumsuz, teşvik ve işbirliğinin olumlu katkılar sağladığı görüşünde hemfikir olduk. Ayrıca öğrenmede “bilişsel talebi yükseltmenin önemi” üzerinde tartıştık. İkinci modül “Yöntem Modülü” öğretmenlerin sevdiği ve aktif olduğu bir modüldü. Öğretmenlerimiz ayrılıp birleşme tekniği ile çeşitli yöntem ve teknikleri öğrendiler ve ürünler oluşturdular. Özellikle grup tartışmalarında öğretmenlerimizin deneyimlerini birbirlerine aktarmaları eğitimin en değerli anları olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü modül olan “Sınıf Yönetimi Modülü” başladığında, öğretmenlerin konuşacak ve paylaşacak çokça örnek olayları vardı. Öğretmenlerimiz bu aşamada üç gruba ayrıldı ve farklı üç sınıfa giderek kendi görevlerini yerine getirdiler. Birinci gruptaki öğretmenler sınıf yönetimin temel kavramları ile ilgili kavram haritası geliştirerek bize çok güzel bir sunum yaptılar. İkinci grup sınıf yönetiminde kullandıkları stratejileri sınıflarında yaşadıkları olaylardan örnekler vererek sundular. Üçüncü grup drama gösterisi yaptılar. Üç farklı öğretmen tutumunu ve öğrencilerin bu öğretmenlere gösterdikleri tepkileri o kadar güzel sergilediler ki drama bittiğinde hepimiz bir komedi gösterisine gitmiş gibiydik. Dördüncü modül olan “Teknoloji Modülü” ile öğretmenlerimizin sınıfta teknolojiyi ne şekilde kullandıkları üzerine örnekler vererek, teknolojinin ders ortamında etkili ve doğru bir biçimde kullanılması adına anlatımlar yapıldı. Bu anlatımlar üzerine, çeşitli WEB 2.0 araçlarının amaca uygun bir şekilde derslerde kullanımı anlatıldı. İki günlük eğitim süresince diğer modüller içerisine entegre edilmiş WEB 2.0 uygulamaları da kullanarak, eğitime katılan öğretmenlerimize örnek olaylar üzerinden WEB 2.0 araçlarının sunumunu gerçekleştirdik. Ayrıca, eğitim ortamını zenginleştirmek adına, Artırılmış Gerçeklik uygulamaları ile öğretmenlerimize ders içeriklerine uygun üç boyutlu görseller ve fotoğraflar, Green Screen ile senaryolaştırılmış video çekimi, hologram gösterimleri ve Maker alanında mBot ve Makey Makey gibi araçların kullanıldığı etkinlikler yapıldı.

Günün sonunda öğretmenlerimiz o günkü eğitimle ilgili bir metafor belirlediler ve neden seçtiklerini  açıkladılar. Öğretmenlerimizin metaforlarından örnekler:

  • Gökkuşağı: İçerik zenginliği ve bütünlüğün derinliği.

  • Karınca: Paylaşım ve birliktelik.

  • Arı kocanı: Arı gibi çalıştık.

  • Kocaman bir nehir: Çağıdayarak aktı, yayıldı. Aktıkça çoğaldı.

İkinci gün ısınma çalışması ile güne başladık. Öğrencinin öğretmenine güvenme ve güvenmeme durumunda neler yaşandığına odaklanan ısınma çalışmasından öğretmenlerimiz de biz de çok zevk aldık. Isınma çalışması sonunda öğretmen yansımaları ve değerlendirmeler hepimizin “öğretim ortamında güven” kavramının önemini bir kez daha düşünmemizi sağladı. Daha sonra “Ölçme Modülü” ile devam ettik eğitimimize. Ölçmenin temel kavramları ile ilgili kuramsal sunum yapıldı. Özellikle ölçmenin nasıl yapılacağı ve değerlendirme konusunda öğretmenlerimiz çeşitli sorular sorarak konuyu derinleştirdiler. Daha sonra öğretmenlerimiz gruplara ayrıldılar. Her bir grup çeşitli ölçme araçları geliştirdiler. Özellikle bütünleyici ölçme araçları ile örnekler geliştirildi. Öğretmenlerimizin geliştirdikleri ürünlere görülmeye değerdi. Altıncı modül olan “UbD Modülü” küçük bir ısınma çalışmasıyla başladı. Öğretmenlere oyun hamurları dağıtıldı ve bu hamurlardan kelebekler yapmaları istendi. Öğretimi tasarlamanın bir oyun hamuruna şekil vermek gibi olduğu, UbD’nin bu süreçte bir kalıp olarak kullanılabileceği, ancak son şekli vermenin öğretmenlerin kendi yaratıcılıklarına ve üretkenliklerine bağlı olduğu vurgusu yapıldı. Isınma etkinliğinin sonrasında önce kuramsal bir UbD sunusu, sonra da öğretmenlerin farklı disiplinlere ayrılarak tasarım yaptıkları bir atölye çalışması ile devam edildi. Atölye çalışmasının sonunda farklı branşlarda, farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, teknolojinin bir araç olarak yer aldığı, otantik değerlendirme araçlarının ağırlıkta olduğu tasarımlar görmek oldukça sevindiriciydi.

Günün son etkinliğinde öğretmenlerle birlikte EdPuzzle isimli web 2.0 aracının eğitim ortamı içerisine nasıl entegre edilmesi gerektiği üzerine çalışmalar yapıldı. Green Screen teknolojisi ile birlikte entegre edilmiş örnek bir içerik gösterimi yapıldı.

Eğitim sonunda öğretmenlerimizden eğitim ile ilgili görüşler alındı: Öğretmenlerimizin görüşlerinden örnekler:

“ Kendini eğitime adamış faklı okullardan gelen öğretmenlerle çalışma fırsatı verdiği için verimli bir eğitim oldu”
“Üniversite kökenli bir ekibin başlattığı bu eğitimin eğitim dünyasındaki boşluğu, Üniversite ayağındaki desteği ile doldurduğu düşüncesindeyim”
“ Teorik, pratik bilgilerin sentezinden oluşan harika bir eğitimdi. İçerik, eğitimcilerin enerjisi, güler yüzü oldukça etkileyiciydi”
“ Çok kısa idi. Bir-iki gün daha olsa süper olurdu”

Bu eğitim bize şunu bir kez daha gösterdi;  öğretmenin ihtiyacına dönük, onu merkeze alan, üretmesini destekleyen aynı zamanda meslektaşları ile paylaşıma fırsat veren eğitim ortamları verimli bir o kadar eğlenceli olmaktadır.

 

Sevgiyle kalın…

Tasarımcı Öğretmen Ekibi,

About Author

Leave A Reply