banu-resim_0001

BANU YÜCEL TOY

 


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden 1998 yılında mezun olduktan sonra, 2001 yılında University of California-Santa Barbara’da Eğitimde Ölçme ve İstatistik programında yüksek lisansını, 2008 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim programında doktorasını tamamlamıştır. 2001 yılında Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamış olup, 2010 yılında yardımcı doçent olmuş, 2014 yılından beri de Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir. Doktora tezi eleştirel düşünmenin ders içeriği ile bütünleştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerinedir. Öğretmen eğitimi ve program geliştirme ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu projelerde yer almıştır. Öğretmen eğitimi, eleştirel düşünme ve öğretimi, araştırma yöntemleri, öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme üzerine İngilizce ve Türkçe makaleleri bulunmaktadır. Düşünme becerilerinin gelişiminin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna ve bilgi çağında bireylerden beklenilen özelliklerin eğitimin ilk kademesinden itibaren düşünme becerileri ile zenginleştirilen bir öğretim sistemi ile kazandırılacağına inanmaktadır.

About Author

Leave A Reply