Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

EMREGÜL ERŞAN

DERS PLANI

DERS: Bilgisayar

ÖĞRENME ALANI: Teknolojinin hayatımızdaki yeri  

KONU: Bilgisayar kullanımının sağlığa olumsuz etkileri

 

Tarih/Süre: 80dk

 

 

SINIF: A9 –A Sınıfı (20 Kişi)

 

Yöntem/Teknik:  Drama / Oyun, Doğaçlama, Rol oynama.

Kazanımlar:  

·         Bilgisayar kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerine örnekler verme

·         Bilgisayar kullanımının olumsuz etkilerinden korunabilme yollarına örnekler verme

·         Karpal Tunel Sendromunun belirtilerini söyleme

·         Bir  temadan yola çıkarak algıladığı olay ve olguları kendi bakış açısına göre anlatma

·         Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade etme

·         Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma

·         Grupta sorumluluk almaya istekli olma

·         Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini gösterme

·         Duygu ve düşünceleri ifade ederken jest ve   mimiklerini kullanma

·         Karşıt düşünceye sahip insanlara kendi düşüncelerini özgürce ifade etme

 

Öğrenciye kazandıracağı yaşamsal beceriler:

 

Grup içinde çalışabilme, gündelik hayatı ile öğrendikleri arasında bağ kurma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, jest ve mimiklerini doğru kullanma.
Araç ve gereçler:

Fotoğraf makinesi

Materyaller (Çalışma yaprakları, görsel ve işitsel materyaller, ölçme ve değerlendirme araçları ):

Afiş, renkli kartlar, pastel boya.

Dersin işlem basamakları:

 

Giriş (12dk):

Isınma: Lider, katılımcılara şu yönergeleri verir. “ Alanda serbestçe yürüyelim arkadaşlar… Ayak basmadığımız yer kalmasın… Yürüyelim… Şimdi size elimle ritim vereceğim ve yürüyüş hızınızı ona göre ayarlayalım… Daha hızlı… Daha yavaş…  Şimdi size söylediğim sayılar kadar grup oluşturacaksınız, dışarda kalan yanar… 2… 5… 4… 6… 3… 5… 12… 20… (3dk)

Şimdi ise çember yapalım… Size bazı kelimeler söyleyeceğim: Bilgisayar, Fare, Klavye, Sandalye. (Lider, bu kavramları çemberdeki kişilere dağıtır). Bir kişi, çemberin içinde ebe kalacak ve benim söylediğim, kelimeler yer değiştirecek. Bu esnada ebe olan kişi, yer kapmaya çalışacak. Fare… Sandalye… Bilgisayar… Fare… Klavye… (2dk)

Yürüyelim arkadaşlar… (15sn) “Dün akşam bilgisayar başında sabahlara kadar çalıştık ve projemizi bitirmeyi başardık. Bunun mutluluğu içindeyiz… Birden aklımıza Laptopumuzu evde unuttuğumuz geldi, işe de geç kalacağız. Acele ediyoruz. Yolda bir tanıdığımızla karşılaştık, selamlaşalım…  Acele ediyoruz … Sonunda eve ulaştık, laptopumuzu yanımıza alıp evden çıkıyoruz. Saatimize baktık, vaktimiz var, daha yavaş yürüyebiliriz… Yavaş yürüyoruz… Vücudumuza ağrılar girdiğini hissediyoruz; belimiz, omuzlarımız ağrıyor… (2dk)

Olduğumuz yerde belimizle 5 kez sağa ve 5 kez sola olmak üzere küçük daireler çiziyoruz… Bel ağrımız kesildi, ağrıyan omuzlarımız için de aynı şeyi yapıyoruz… Omuz ağrımız da kesildi.  Yürümeye devam ediyoruz, uzakta bir park görüyoruz… Parkın içinde bir grup insan çığlık atarak kaçıyorlar. Bulanık gördüğümüz için tam olarak seçemiyoruz… Parka doğru yaklaştıkça daha iyi görmeye başladık… Küçük bir grup halka yapmış oyun oynuyorlar. Daha zamanımız olduğu için biz de oyuna katılıyoruz…  (2dk)

Küçük bir halka yapalım arkadaşlar. Oyunumuzun kuralları şu: Sağımızdaki arkadaşımıza bakıyoruz, Solumuzdaki arkadaşa bakıyoruz ve en sonunda karşımızdaki arkadaşımıza bakıyoruz. Karşımızdaki arkadaşımızla göz göze gelirsek çığlık atıp kaçıyoruz.  Kaçan kişi tekrardan halkaya girmeyecek, halkada 2 kişi kalınca oyun biter. (10 sn anlatım – oyun 3dk  )

Gelişme (37 dk):

Asıl Çalışma:

2’li grup ( 7dk)

 

Lider, aynı sayılarda ve farklı renklerde iskambil kağıdı dağıtır. Aynı sayılar eş olurlar. Siyah rengi seçenler A grubu, Kırmızı rengi seçenler B grubu olur. (10sn) A grubu heykeltıraş, B grubu ise bu sanatçının “Bilgisayar teknolojisin insan hayatına olumsuz etkisi” konulu yaptığı bir eser olur. Eserini yapan heykeltıraş donar (2dk) (Donuk İmge tekniği) Lider tarafından omzuna dokunulan heykeltıraş, eserinin anlamını ifade eden bir cümle söyler. (5dk)

 

4’lü grup (20dk)

 

·           1-2-3-4-5-6-7-8 diye katılımcılar sayılır. Tek sayılar bir grup, çift sayılar bir grup olmak üzere 2 gruba ayrılır. Durum kartları gruplara dağıtılır. (Doğaçlama, Rol oynama, Röportaj, Uzman görüşü)

 

Kart1:  Karpal Tunel sendromuna yakalanan bir muhasebeci, şirket yetkilisinden hastane masraflarını karşılamasını ister. (5dk)

NOT: Notta yazan bilgileri doğaçlamanızda kullanmanız gerekmektedir.

Sendromun Belirtileri: Özellikle ilk üç parmakta uyuşma, avuç içi ve parmaklarda his kaybı, ellerde kuvvet kaybı, elindekini yere düşürme

Çözümü: Bilek egzersizleri, Aşırı bilgisayar kullanmayı engellemek, El bileği aleti, İlerleyen durumlarda cerrahi müdahale.

Kart2:  Bilgisayar başından kalkmayan asosyal çocuğundan şikâyetçi anne,  çocuğunun görme bozukluğu sorunu yaşaması sonucu çocuğuyla birlikte doktora giderler. (5dk)

NOT: Notta yazan bilgileri doğaçlamanızda kullanmanız gerekmektedir.

–       Ekran uzaklığın en az 50 cm olmalı (Görme)

–       Ekran koruyucu kullanılması (Görme)

–       Çalışılan her bir saat sonrasında 5-10dk dinlenme (Kas-İskelet sistemi ağrıları ve Görme)

 

Kart 3: Bilgisayar laboratuvarında kullanılan taburelerden dolayı bel ağrısı çeken öğrenci sayısı günden güne artmaktadır.  Öğrenciler, sağlıkları için yüksekliği ayarlı, sırt için desteği olan ergonomik koltuk kullanılması gerektiğini Müdür’e söylerler ama Müdür karşı çıkar. (5dk)

        Kart 4:  “Sağlımız için!” adlı televizyon programında bilgisayar kullanımın olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili sokakta yapılan bir röportaj gösterilecektir. (5dk)

 

10’lu grup (10dk)

 

Lider, yönetici rolüne girerek şu konuşmayı yapar: “ Biz SANX bilişim firması olarak yönetim kurulu toplantısında sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bir bilgisayar kullanıcısının dikkat etmezse karşılaşabileceği sağlık sorunları ile ilgili bir afiş hazırlatmak istiyoruz ve tasarım birimimiz olarak sizlere bu konuda büyük iş düşüyor arkadaşlar. Afişimizin bir de manşeti olsun.”. Katılımcılara kağıt, pastel boya dağıtılır ve afiş grupla gerçekleştirilir.(7dk) Afiş bitince duvara asılır, tasarım birimi çalışanları tebrik edilir. Lider, gruplara afişlerinde neyi anlatmak istediklerini açıklamalarını ister (3dk) (Öğretmen Rolde, Manşet Hazırlama teknikleri)

20’li grup (2dk)

Lider, yönetici rolüne girerek şu konuşmayı yapar. “Tüm personelimizin hazırlanan afişlerimizin önünde fotoğrafını almak istiyorum. Biz büyük bir aileyiz biliyorsunuz ki ve her ailede olduğu gibi bizimde çalışmalarımızı raporladığımız fotoğraf albümümüz var. Gerek proje konusu gerekse de çalışma sürecinin size ne hissettirdiğini de anlatan bir ifade ile topluca bir fotoğraf alalım.” (Öğretmen Rolde, Fotoğraf Karesi)

Sonuç (11dk):

Değerlendirme:

Katılımcılarla birlikte halka yapılarak oturulur. “Arkadaşlar sizce bugünkü konumuz neydi?”,  “Daha önce bilgisayar kullanımıyla ilgili bir sorun yaşadınız mı? Ya da bir yakınınız yaşadı mı? Varsa eğer bulduğunuz çözüm yolları nelerdir?” soruları katılımcılara yönlendirilerek, katılımcılardan paylaşmak istediklerini bir kağıda yazmaları ve sonra isteyenlerin söz alması istenir.  Öğrenciler süreç ile ilgili yansıtmalarını yapar ve öğretmen gözlemlerini sunar.

Ölçme-Değerlendirme: Öğrencilerin doğaçlamalarını gerçekleştirmeleri ve çalışma sonunda bir afiş yapmaları.

 

Öğrencinin bağımsız çalışma alanı: 

–          Öğrencinin liderin yönergesine göre rollere girerek doğaçlamalar yapması

–          Öğrencinin liderin yönergesine göre rolünü vücuduyla yansıtması

–          Öğrencinin liderin yönergesine göre rolüne uygun cümleler kurup doğaçlamalar yapması

Performans göstergesi:

–          2’li gruplarda yer alan donuk imgenin oluşturulması

–          4’lü gruplarda doğaçlama ve rol oynamanın gerçekleştirilmesi

–          10’li grupta “ Bilgisayar kullanımının insan sağlığına olumsuz etkileri” konulu afiş ve manşet oluşturmanın gerçekleştirilmesi

–          20’li grupta çalışmaya yönelik duygu düşüncelerin ifade edildiği fotoğraf karesinin gerçekleştirilmesi

Değerlendirme: 

 

About Author

Leave A Reply