Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

YELİZ ÇINAR

DERS PLANI ÖRNEĞİDERS: Dil ve Anlatım

ÖĞRENME ALANI: Öyküleyici ve Betimleyici Anlatım

 

Tarih/Süre: 3 ders saati

 

 

SINIF:  10. sınıf

 

Yöntem/Teknik:  Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemi, İstasyon tekniği, Örnek olay Yöntemi, Tartışma teknikleri

Kazanımlar:

 

 

* Öyküleyici ve betimleyici anlatımı tanımlar.

* Öyküleyici  ve betimleyici anlatımı oluşturan unsurları(öğeleri) tanımlar.

* Öyküleyici ve betimleyici anlatımda sözcüklerin hangi anlam özellikleriyle kullanıldığını açıklar.

* Öyküleyici ve betimleyici anlatımın hangi tür metinlerde kullanıldığını açıklar.

* Öyküleyici ve betimleyici anlatımın kullanıldığı metinlere örnekler verir.

* Öyküleyici anlatımı oluşturan öğelerin gündelik yaşamdaki yerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

* Öyküleyici ve betimleyici anlatımın unsurları(yeri zaman, kişi..) kullanarak bir metin oluşturur.

Öğrenciye kazandıracağı yaşamsal beceriler: * Grup içinde çalışma.

* Topluluk önünde kendini ifade etme.

* Problem çözme.

* Yaratıcı düşünme.

Araç ve gereçler:

 

–          Bilgisayar

–          Projeksiyon

Materyaller (Çalışma yaprakları, görsel ve işitsel materyaller, ölçme ve değerlendirme araçları ):

Çalışma kağıtları, yaprak testler,  A4 kağıtlar, kartonlar.

Dersin İşlem Basamakları: Dersin İşlem Basamakları:

Giriş:

1.      Isınma etkinliği: Öyküleyici anlatıma dikkat çekmek için video gösterimi. MFÖ’nün Ali Desidero adlı şarkının video klibi izletilerek öğrencilerin güdülenmesi sağlanır. Öyküleyici anlatıma dikkat çekilir.

2.      Öğrencilere küçük kartlar dağıtılarak bu şarkıda anlatılanlarla ilgili akıllarında neler kaldığını yazmaları istenir.

3.      Realist Edebiyatın karikatürü gösterilerek ikinci ısınma etkinliği yapılır. Betimleyici anlatıma dikkat çekilir.

4.      Öğrencilere bu karikatürdeki adamın neden böyle bir soru sorma ihtiyacı duyduğu sorulur.

5.      Ardından Ali Desidero parçası ile Karikatürün karşılaştırılması yaptırılır:

a)MFÖ’nün Ali Desidero parçasında Ali Desideronun ne şekilde tanıtıldığı ile bu karikatürdeki adamın aradığı kişiyi bulmak için onu nasıl tanıttığı arasındaki fark sorulur.

b) Ali Desidero parçasında da karikatürdekine benzer bir anlatım var mıdır? Varsa hangi bölümlerdedir, bulmaları istenir.

6.      Çalışma Kagıdı I. dağıtılır. Öğrencilerle birlikte bu çalışma kağıdındaki alıştırmalar çözülerek Öyküleyici ve betimleyici anlatımın özellikleri sezdirilir.

7.      Öğrenciler öğrenme stillerine göre üç istasyona ayrılır: Bu istasyonlarda her bir grup kendilerinden beklenilen etkinlikleri yapar.

 

Gelişme:

1.İSTASYON :  Turist Rehberi  Gezi Kitapçığı istasyonu

Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına veya doğal güzelliği olan yerlerine  hayali bir gezi düzenlenir.

Bu gruptaki öğrenciler , öyküleyici ve betimleyici anlatım içeren bir turist rehberi gezi kitapçığı hazırlayacaktır.

2. İSTASYON: Televizyon Haberi Yazma ve Drama Yapma  İstasyonu

Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına veya doğal güzelliği olan yerlerine  hayali bir televizyon haberi yazacaklardır. Hazırladıkları haberle ilgili drama yapacaklardır.

Bu gruptaki öğrenciler , öyküleyici ve betimleyici anlatım içeren bir televizyon haberi oluşturacaklardır.

3.İSTASYON: Reklam Metni Yazma İstasyonu

Yaşanılan bölgenin tarihî mekânlarına veya doğal güzelliği olan yerlerine  hayali reklam metni yazacaklardır.

Bu gruptaki öğrenciler  öyküleyici ve betimleyici anlatım içeren bir reklam metni oluşturacaklardır.

UYGULAMA: Öğrencilerin öğrenme stilleri tespit edilerek ona göre kendilerine uygun istasyona yönlendirilecektir. Görsel öğrenciler turist rehberi kitapçığı; kinestetik öğrenciler Televizyon haberi ve drama; İşitsel öğrenciler reklam metni hazırlayıp sunma grubuna yönlendirilecektir.

 1. İlk 10 dakika herkes kendi grubuyla çalışacaktır ve bu on dakikanın sonunda kimin istasyon başkanı olacağı kimlerin öteki istasyonlara gideceği kararlaştırılacaktır.

 2.  10 dakikalık sürenin dolmasından sonra Turist rehberi istasyonundaki öğrenciler televizyon haberi yazma istasyonuna, televizyon haberi yazma istasyonundakiler reklam metni istasyonuna, reklam metnindekiler de turist rehberi istasyonuna gider.

3. Yer değişimi tamamlandıktan sonra tekrardan 10 dakikalık bir süre verilir ve her grup yeni istasyonda çalışma yapmaya başlar.

4. Bu 10 dakikanın ardından son bir kez daha yer değişimi gerçekleşir. 10 dakikalık bir çalışma süresi daha verilir. Gruplara kolaylık sağlaması için kartonlar dağıtılır. Her bir grup bu kartonlara çalışmalarını hazırlarlar.

 

Sonuç:

Son 10 dakika da gruplar hazırladıkları ürünleri sınıfa sunarlar.

Öğrencinin bağımsız çalışma alanı: Çalışma kağıdı etkinlikleri.

 

Performans göstergesi:

Kompozisyon yazma ve sunma( turist rehber kitapçığı, Televizyon haberi yazma ve sunma, reklama metni).

Dersin Değerlendirmesi:

 

 

 

 

About Author

Leave A Reply