Eğitim Programı

Altı Adımda Profesyonel Gelişim Eğitimi

Eğitmenler

Yrd. Doç. Dr. Sertel Altun
Y.Doç.Dr. Banu Yücel Toy
Dr. Nihal YurtsevenTeknoloji Destekli Ders Tasarımı Eğitmenleri

Hakan Şahin
Alim Keskin
Mehmet Raşit Öktülmüş

Eğitime Kayıt: 6-16 Ocak
Eğitim Tarihi:
1-2 Şubat
Süre:
İki gün (09.00 – 16.00)
Yer: Yıldız Teknik ÜniversitesiEğitim Programı

Kazanımlar: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

 • Öğretimin temel ilkeleri,
 • Öğretim tasarım ilkelerini ve UbD’nin temel bileşenlerini,
 • Aktif öğretim yöntem ve tekniklerini,
 • Sınıf yöntemi stratejilerini,
 • Teknoloji entegrasyon araçlarını,
 • Süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yöntemlerini kavrayıp uygulayacaklardır.

İçerik: Bu eğitim sürecinin içeriği;

 • Öğrenme öğretme ilkeleri,
 • Öğretim tasarımı (UbD),
 • Öğretim yöntem ve teknikleri,
 • Sınıf yöntemi,
 • Teknoloji araçları,
 • Süreç ve sonuç odaklı ölçme değerlendirme yöntemlerinden oluşmaktadır.

Öğretme ve Öğrenme Süreci: Eğitim süreci baştan sona atölye çalışması şeklinde uygulamalı olarak gerçekleşecektir. Bu eğitim süreci içinde ders araştırması (Lesson Study) modeli esas alınacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme: Eğitim süresince katılımcıların geliştirdikleri ürünler ve tasarımlar eğitmenler tarafından değerlendirilecek ve geri bildirim verilecektir.