DERS TASARIM ÖLÇÜTLERİ

Ders Tasarımınızı Göndermek İçin Tıklayınız  Çok iyi İyi Orta Zayıf Geliştirilmeli
5 4 3 2 1
Kazanımlar Ders kazanımları Tasarımın kazanımlarının net olması          
Yaşam becerileri Tasarımın, öğrencilerin uzun vadede ve gerçek yaşamlarında kullanabileceği yaşam becerileri kazandırması          
Öğretme-Öğrenme süreci Dikkat çekme-Güdüleme Tasarımın öğrencilerde merak duygusu uyandırması ve onları öğrenmeye teşvik etmesi          
Aktif Katılım Tasarımın, öğrencileri aktif öğrenme ortamına teşvik edecek yöntem ve tekniklere yer vermiş olması          
Çeşitlilik Tasarımın zengin öğrenme etkinlikleri sunması          
Bireysel Farklılık Tasarımın öğrenenlerin bireysel farklılıklarına hitap etmesi          
Öğrenmeyi Öğrenme Tasarımın öğrencilere kendi öğrenme sorumluluğunu alabilecekleri bir zemin hazırlaması          
Teknoloji Tasarımın öğrenme ortamına teknolojiyi makul düzeyde entegre etmesi          
Disiplinlerarası Tasarımın disiplinlerarası öğeler barındırması          
Geribildirim Tasarımın öğrencilere gelişim durumları hakkında yeterli düzeyde geribildirim vermesi.          
Ölçme-Değerlendirme Değerlendirme yöntemleri Tasarımın kazanımlara uygun değerlendirme yöntemleri içermesi          
Performans Görevi Tasarım, öğrencinin öğrendiğinin ispatı olacak ürünler ortaya çıkarmasına fırsat sunması          

About Author

Leave A Reply