sertel

YRD. DOÇ. DR. SERTEL ALTUN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırasıyla almıştır. 2005 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. “Öğretmen eğitimi” konusunda, ulusal ve uluslar arası projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve halen sürdürmekte olduğu projeler bulunmaktadır. Altun’un eğitim alanında yayınlanmış üç kitabı, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmış pek çok makale ve tam metin bildirileri vardır. Özel ve devlet okullarında; “Okul tabanlı program geliştirme modelleri”, “Öğretim Tasarımı”, “Ölçme ve Değerlendirme”, “Yöntem ve teknik” , “Program Geliştirme”, “Öğrenme ve öğretim ilişkisi”, konularında öğretmen, yönetici ve anne- babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür. Altun özellikle son yıllarda okul geliştirme modelleri üzerine yoğunlaşmış. Okullarda geliştirilecek modellerin öğretmenlerin bizzat içinde bulundukları ve onların uygulayarak geliştirdikleri modellerin okulları başarıya götüreceğine inanmaktadır.

Twitter: www.twitter.com/SertelAltun

About Author

Leave A Reply