Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı

NAZİFE SÜER

 DERS PLANI   ÖRENEĞİ                                                

 

ÖĞRENME ALANI: İnsanlar yerler ve çevreler

 

KONUALT ÖĞRENME ALANLARI:  Bölgemizi tanıyalım

 

Tarih/Süre: 4 ders saati

 

 

SINIF:  4. Sınıf

 

Yöntem/Teknik:  İşbirliğine dayalı öğretim (Ayrılıp birleşme tekniği),  küçük grup tartışması.

Kazanımlar:

 

 

–          Türkiye bölgelerin genel özelliklerini bilir.

–          Türkiye bölgelerinin birbirinden ayıran özelliklerini bilir.

Öğrenciye kazandıracağı yaşamsal beceriler:  

–          Grup içinde çalışama.

–          Topluluk önünde kendini ifade etme.

–          Yaratıcı düşünme.

 

Araç ve gereçler:

 

–          Bilgisayar

–          CD

 

Materyaller (Çalışma yaprakları, görsel ve işitsel materyaller, ölçme ve değerlendirme araçları ):

–     Bölgeler için verilmiş çalışma yaprakları

–     Haritada kullanabilecek materyaller

–     Renkli kağıtlar

 

Dersin işlem basamakları:

Giriş: Öğretmen derse gelir ve öncelikle bugün bir Türkiye turu yapacağız sizinle der ve dinlendirici bir müzik eşliğinde öğrencilerin gözlerini kapayarak sadece öğretmeni dinleyerek hayal kurmalarını ister.

“Şimdi ellerinizi yavaş yavaş kanata dönüştüğünü hayal edin. İstediğiniz yere gidebileceğiniz, özgürce kanat çırpabileceğiniz kanatlarınızla sizi durdurmak mümkün değil. İlk önce olduğunuz sıradan küçük bir kanat hareketiyle yükseliyorsunuz. Pencereden bir kuş gibi uçsuz bucaksız semaya yükseliyorsunuz. Önce okulunuzda yukarı çıkıyorsunuz. Okul bahçesinde oynayan arkadaşlarınız şimdi size küçücük karınca gibi geliyor. Giderek yükseliyorsunuz artık insanları seçebilmek mümkün değil. Evler giderek küçülüyor. Uzak dediğiniz denizi görebilmek şimdi daha kolay. Daha da yükselince boğaz köprüsünü ve de İstanbul’u yukarından izlemek size çok keyif veriyor. Biraz daha yükseliyorsunuz ve yan illeri görebiliyor ve üzerlerinde gezinmeye başlıyorsunuz. Karadeniz kıyısı boyunca uçuyor o hırçın dalgaların tadına bakıyor, oradan aşağıya inerek sarp dağları fark ediyor, oradan da sıcak Akdeniz kumuna erişiyorsunuz. Ege kıyılarında dolanıyor, İç Anadolu’da kuru havayı soluyor oradan da güney doğuda yüzünüze çarpan sıcak havayı hissediyorsunuz. Şimdi de biraz daha yükseliyor ve  Türkiye’ye şöyle bir yukarıdan bakıyorsunuz tüm bölgeleri görüyorsunuz. Şimdi de uyanma zamanı!” diyerek öğrencileri oldukları yerden uyandırır. Böylece tüm öğrencilerin hayallerindeki Türkiye haritasını oluşturmasını sağlar. Sonrasında da heterojen olarak sınıfı gruplara ayırır ve her gruba Türkiye’nin bir bölgesini verir. Toplam 7 grup oluşturulur. Sınıfta büyük bir alan oluşturulur ve öğretmen yanında getirdiği bantları gruplara verir. Öğretmen tüm gruplardan biraz önce hayallerinde canlandırdıkları bölgelerini yere bantla çizmelerini ve sonucunda büyük bir Türkiye haritasının yerde olmasını ister. Öğrenciler ortak çalışmayla haritayı oluşturmaya çalışır. Bu sırada kaynaklardan yardım alınmaz sadece grup arkadaşlarının bilgileriyle bölgeler ana hatlarıyla çıkarılmaya çalışılır.

 

Öğretmen yere oluşturulmaya çalışılan haritanın üzerine gelerek “Bundan sonra boş olan bu haritamızı beraber dolduralım” der.

 

Gelişme: Öğretmen her bölge için gruplara “Yer şekilleri, iklim ve bitki örtüsü, su kaynakları, geçim kaynağı” başlıklarında bölgelerin özelliklerini dağıtır. Grupları için bu özellikleri iyice incelemelerini ve öğrenmelerini ister. Ardından her konu başlığına çalışan öğrencileri yeni bir grupta toplanmalarını ister. Yani her bölgeden “yer şekiller, iklim ve bitki örtüsü, su kaynakları ve geçim kaynağı” konular bir grupta toplanır. Öğretmen bu grupların da kendi aralarında tartışmalarını ve aradaki farklılıkları ve benzerlikleri bulmalarını ister. Örneğin ege bölgesi ve Marmara bölgesinin yer yüzü şekilleri arasında ne gibi farklılık varmış ya da benzerlikler birbirlerine anlatıp her bölge için farklılık ve benzerlikler listelenerek oluşturulur. Konu başlıkları öğrenciler tarafından tartışılıp inceledikten sonra da öğretmen öğrencilerin kendi bölge gruplarına geri dönmelerini ve yeni öğrendikleriyle arkadaşlarını bilgilendirmelerini ister. Bu sırada da her gruba yer şekilleri için sarı, iklim ve bitki örtüsü için yeşil, su kaynakları için mavi, geçim kaynağı için de kırmızı renkte kağıtlar dağıtır. Bu kağıtlara konu başlıklarına göre o bölge için en önemlisini, diğer bölgelerden farklı yanlarını düşünerek ortada oluşturulan haritaya yerleştirmeleri istenir. İlk önce oluşturdukları haritanın hatlarını da öğrendiklerine göre düzeltmeleri de istenir. Her grup öğrendiklerini hem grubuna anlatır hem de haritaya yerleştirir. Harita oluşturulurken sadece kağıtlar değil konuyla alakalı resimler, gerçek materyaller de kullanılabilir. O grupların yaratıcılığına bırakılır. Anlamayı kolaylaştırıcı her simge ya da materyal haritada ilişkilendirilmek koşuluyla haritada yer alabilir.

Tüm harita oluştuktan sonra, gruplar sırayla haritanın üzerinde dolaşarak diğer grupların yaptıklarına bakarlar ve sınıf içerisindeki haritayı incelerler. Anlamadıkları yerleri o bölgedeki kişilere sorarak bilgi alışverişi sağlanır.

Öğretmen de son olarak haritanın üzerinde dolanarak grupların yaptıklarını genel olarak özetler. Böylece bölgelerin güçlü yönleri konu başlıklarına göre vurgulanmış olur.

 

Sonuç: Büyük Türkiye Haritası oluşturulup üzerinde konuşulduktan sonra öğretmen bu öğrenilenlerin daha kalıcı olması için gruplara TÜRKOVİZYON yarışmasının yapılacağını söyler. Her bölgenin kendi yöresine uygun olarak bölgesini anlatan istedikleri tarzda bir şarkı oluşturmaları istenir. Şarkının sözlerini grup üyeleri ortak olarak yazıp sonra da besteleyip bir sonraki ders de performanslarını sergileyeceklerdir.  Her gruptan bölgelerinin özelliklerini yazdıkları şarkı sözlerini performanslarından önce tüm gruba dağıtmalıdır. Sonrasında da şarkılarını grupça söylemelidirler.

 

Değerlendirme: Türkovizyon’da performanslar bittikten sonra yarışmayı kazananı diğer grupların 100 üzerinden verecekleri puan ile belirlenir. Öğretmen de bu oylamaya katılır. Oylama sonrası en fazla puanı alan bölge Türkovizyonu kazanır.

 

Her öğrenciden kendilerinin oluşturacağı bölgeler kavram haritası öğrencilerden istenir ve bu harita kişisel değerlendirme için kullanılır.

 

Öğrencinin bağımsız çalışma alanı:  Verilen materyallere çalışmaları

Kavram haritası oluşturması

 

Performans göstergesi:

–          Bölgeleri ile ilgili şarkı performansları,

–          Bölgeler ile ilgili kavram haritası oluşturması,

–          Harita çalışması.

 

Değerlendirme:

 

About Author

Leave A Reply