Bugün sınıflarınızda STEM veya STEAM öğrenmeyi sunmayı düşünen öğretmenlerin ve okul liderlerinin çoğuna benziyorsanız eğer, muhtemelen sorduğunuz ilk şey ‘Ne alacağız?’

En yeni robotik araçlardan, kitlerden veya süslü püslü kodlama platformlarından  kaçmak gerçekten zor. Körü körüne  takip edilen  bu satın almaları önlemek için okulların soracakları daha iyi sorular var. Bunlar ;

  • Çocuklarımızın ne yapmasını istersiniz?
  • Bunu haftalık ders programımızda nasıl geliştireceğiz?
STEM’in “ne ve nasıl” ına bakarken ,aslında başlamak için birçok seçeneğimiz var. Okullar, öğrencilerinin hangi yılda hangi seviyede etkileşime girmesi gerektiği ile ilgili yaş aralıklarını açıkça tanımlanmış STEM öğrenme hedef ve çıktıları geliştirebilirler. Bunlar ile ilgili derslerinize uyarlayabileceğiniz bir dizi çevrimiçi  örnek ve kaynak var. Ulusal ve eyalet eğitim bakanlıkları, Avustralya genelinde (çok yakında Yeni Zelanda’da) yayınlanacak yeni dijital müfredat gibi kaynakları sağlamaya başlamışlar bile.

Ancak bu işe başlamak için öğrencilerimizin ne yapmasını istediğimizi bilmek, biz öğretmenler için daha büyük bir sorun olan “nasıl” sorusuna  cevap vermekten daha kolay bir yoldur.

Okullarımıza baktığımızda , yoğun müfredatlarını, zenginleştirilmiş kaynaklarını ve ders programlarında belirtilen süreleri incelediğimizde, sorunlar daha da büyük görünüyor. Bununla birlikte, STEM öğrenmenin sınıfımıza sorunsuz ve zahmetsizce nasıl götürülebileceği konusunda öğretmenlerle paylaştığımız iki yaklaşım var.

  1. Sorgulama / Proje Tabanlı Öğretim

Sorgulama eğitimi, müfredatta yer alan kavramları birleştirerek öğrencilerin disiplinler arası öğrenme yoluyla elde ettikleri bilişsel kazanımların sonuçlarının iyileştirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda, öğretmenler ve öğrencilerden, kendilerinin ya da başkalarının karşı karşıya kalabilecekleri gerçek yaşam durumlarına ait özgün bir problemi çözmeleri beklenir.

Örneğin, matematik, bilim ve teknolojideki anlayışları içeren bir proje, daha ilgi çekici, anlamlı ve daha derin öğrenmelere neden olacaktır.

Öğrenciler STEM ile ilgili ilgi çekici araştırmalar yaparken, deprem, tsunami ve taşkın tehlikelerini keşfedebilirler. Öğrencilerin yaşına ve keşfedeceğiniz konulara bağlı olarak, hareket veya nemle harekete geçirilen bir uyarı sistemi geliştirmek için Tasarım Odaklı  Düşünme sürecini kullanabilirler. Öğrenciler daha sonra empati kurmak, düşünmek, tasarlamak, prototip haline getirmek, test etmek ve bu çözümleri bulana kadar bu döngüye devam etmek için işbirliği içinde çalışacaklardır. STEM’i bütünleştiren bu yöntem, öğrencinin eğilimlerini ve bilgiyi oluşturmak için doğa ile işbirliği yapmaktadır.

  1. STEM etkinliklerinin diğer alanlarla bütünleştirilmesi

Bu yaklaşım, öğrencilerin normal sınıf etkinliklerinizde bir öğrenme hedefini anlamalarına yardımcı olmak için STEM etkinliklerini, donanımını veya fikrini kullanmak kadar basittir. STEM araçlarını kullanmak, öğretmenler ve öğrencilere işbirliği yapmayı öğrenme imkânı verir.

Örneğin , öğrencilerin ondalıklı sayılar konusunu  kavramalarına yardımcı olurken Sphero’nun
bir hedefe ulaşmak için harekete geçeceği süreyi ve ölçüm değişkenlerini ayarlayıp Sphero’da kodlama denemeleri yapabilirsiniz. Öğrenciler ondalık sayıları ayırmak için,  1,5 saniye yerine  2 saniye kullandıklarında neler olabileceğini , neden basamak değeri kullanmaları gerektiğini kodlama ile deneyip gözlemleyebilirler. Doğru kurgulanmış sorularla öğrencilerin yeni kavramları keşfetmelerini sağlayabilirsiniz.

Ders programından fazla zaman almadığından  ve öğrenme sürecinde daha ilgi çekici ve müfredat dışı kavramları keşfetmeye de yardımcı olduğundan bu yaklaşım, STEM’i bütünleştirmek için harika bir yoldur.

 

Bahadır Furkan Sönmez
Özel Salihli Ortaokulu
Matematik Öğretmeni

Kaynak :  http://usingtechnologybetter.com/two-ways-to-use-the-stem-learning-approach-with-your-students/

 

About Author

Leave A Reply