TASARIM ŞABLONU

Ders tasarımınızı aşağıdaki plan örneği ile oluşturup gönderebilirsiniz.

Tasarım Şablonunu İndirmek için Tıklayınız

Ders Tasarımınızı Göndermek İçin Tıklayınız

İsim Soyisim:
E-Mail:
Okul:
Branş:DERS:

ÖĞRENME ALANI:

KONU:

 

Tarih/Süre: …………….

 

SINIF:

 

Yöntem/Teknik:  Dersin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler belirtilir

 Kazanımlar:
 

Dersin, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında yer alacak kazanımlar yazılacak.

Öğrenciye kazandıracağı yaşamsal beceriler: Öğrenme planı ile öğrencide gerçekleştirmek istenilen yaşamsal beceriler nelerdir? Örneğin, işbirlikli öğrenme, yaratıcı düşünme, problem çözme , empati vb.
Araç ve gereçler:

 

  • Dersin işlenişinde kullanılacak araçlar. Örneğin, bilgisayar, model vb.
Materyaller (Çalışma yaprakları, görsel ve işitsel materyaller, ölçme ve değerlendirme araçları) :

  • Kullanılacak öğretim materyalleri, ölçme değerlendirme araçları. Örneğin, kavram haritası, izleme testi, portfolyo vb.
Dersin işlem basamakları:

Öğretmen Rolleri:

Giriş :

Öğrencilerin Isınması: Öğrencilerin dikkatini çekecek, ön bilgilerini belirleyecek ve öğrenciyi hedeften haberdar edecek bir etkinlik. Örneğin, örnek olay çalışması vb.

Gelişme (40 dk):

Asıl Çalışma: Belirlenen yöntem ve tekniklere işe koşulacak ve konunun kazanımları ve yaşamlar becerilerinin kazanımı sağlanacak.

Sonuç (40 dk) :

Değerlendirme: Öğrencilerin öğrendiğini gerçek yaşama aktardığını gösterecek bir performans.

Ölçme-Değerlendirme: Öğrencinin öğrenip öğrenmediğini belirleyen ölçme araç veya araçları.

Öğrencinin bağımsız çalışma alanı:  

  • Bu süreçte öğrenci tek başına hangi aşamada çalışacak.
Performans göstergesi:

  • Öğrenci kazanımlara ulaştığını hangi etkinlikle bize gösterecek.
Değerlendirme:  Öğrenme planı uygulandıktan sonra öğretmen gözlemlerini yazacak. Hangi noktalar işledi hangileri işlemedi. Neden işlemedi? Gelecek sene bu plan uygulandığında nelere dikkat edilmelidir.

About Author

Leave A Reply