Tasarımcı Öğretmen Projesi Hakkında

 1. Neden bu etkinliği planladınız?

İki temel nedeni var. Birincisi yıllardır öğretmenlerimizle çalışıyoruz. Bizim onlara kattıklarımızın yanında onların da bize sağladıkları çok fazla  katkılar olmuştur. Bu eğitimle bir nevi onlara teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü onların bu süreçteki duyuşsal motivasyonları ve bilişsel katkıları bizim bu noktada olmamızda büyük emeğe sahip. İkinci neden ise, verdiğimiz eğitimler ve öğretmen görüşmelerinden elde ettiğimiz bir gözlem var. Öğretmenlere genellikle bir konuda eğitim veriliyor. Böyle olunca da her eğitim sonrası yeni soru işaretleri oluşuyor. Biz bu soru işaretlerini en aza indirecek onların ihtiyacına dönük, yeterince kuramsal ancak çoğunluğu aktif geçecek çok boyutlu bir eğitim planladık.2. Öğretmenlerden özellikle tasarım aşamasında ne yapmalarını bekliyorsunuz?

Öğretmenlerimizden bu güne kadar yaptıkları dersler içinde onların en çok beğendiği, öğrencilerini en çok heyecanlandıran tasarımlarını sitemize yüklemelerini istiyoruz. Bu süreçte dikkat etmeleri gereken noktaları şu şekilde özetleyebiliriz.

  • Dersin konusu ve kaç saat olduğu belirtilmelidir.
  • Ders kazanımları (özellikle bilgi ve üst düzey kazanımlarınız nedir? Öğrenciye kazandırmak istediğiniz yaşamsal beceri nedir?) açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.
  • Ders planında belirtilen yöntem ve tekniklerin gelişme kısmında kullanılmış olmalıdır, kısaca tasarımlarında iç tutarlık sağlanmalıdır.
  • Ders işlenişinde sitede görüldüğü gibi üç temel bölüm var. Giriş bölümünde, öğrencilerin derse karşı dikkatlerini sağlamaya, onları güdülemeye ve ön bilgilerini belirlemeye dönük etkinlikler yazılmalıdır. Gelişme bölümünde, konuyu işlerken belirlediğiniz yöntem ve teknikleri nasıl uyguladığınız, hangi materyalleri kullandığınız, öğrencilerinizi aktif kılmak için nasıl etkinlikler düzenlediğiniz vb. açık ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır. Sonuç bölümünde ise, dersin özet aşamasında nasıl bir etkinlik planladığınız belirtilmelidir.
  • Tüm aşamaları anlaşılır bir şekilde kısaca özetleyerek anlatmanız yeterlidir.

3. İki günlük eğitiminizden bahseder misiniz?

Web sitemizde belirtiğimiz kazanımlar doğrultusunda atölye çalışması şeklinde iki günlük eğitim planladık. Proje ekibinde olan altı kişi de eğitimin tüm sürecinde bulunacak. Hepimizin eğitimde sorumlu olduğumuz alanlar var. Ancak tüm eğitim boyunca her beş katılımcının bir mentörü olacak. Bu mentörler bizler olacağız. Ürünlerini oluştururken ilgili mentör o grupla çalışacak.

4. Öğretmenler niçin bu eğitime gelsinler?

Sınıflarında karşılaşacakları bir çok sorunun somut cevabını bulma fırsatı bulacaklar. Öğrenmeden yöntem kullanımına, teknoloji entegrasyonundan sınıf yönetimi stratejilerine ve yöntem bilgisinden tasarım oluşturmanın temel bileşenlerine kadar geniş kapsamlı bir eğitim almak ve böylece profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak; her şeyden önemlisi öğrenme topluluğunun bir parçası olmak için bu eğitime katılma şansı yakalamalarını istiyoruz.

5. Sizce bir tasarımın iyi bir tasarım olarak kabul edilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Aslında bu sorunun her branş ve disiplin için farklı bir cevabı olabilir. Fakat tüm branşlar için ortak olarak şunu söyleyebiliriz. İyi bir tasarım, öğrencinin bilgiyi anlamlandırmasına odaklanır. Böyle bir tasarımda tüm aşamalar ve etkinlikler öğrencilerin kalıcı ve anlamlı öğrenmesi amacına hizmet eder.

6. Peki kalıcı ve anlamlı öğrenme sizce nasıl sağlanabilir?

Öncelikle, bir öğretmen ders planı yapmaya başladığında aklında net kazanım ifadeleri olmalı. Ne yapmak istiyorum? Amacım ne? Seçtiğim yöntemler, teknikler ve değerlendirme araçları bu kazanımlara ulaşmamda ne kadar etkili olacak? Kazanımları netleştirdikten sonra yapılması gereken şey, dersi bir ilmek gibi işleyerek, her bir manevranın öğrencilerde merak duygusu ve öğrenme isteği uyandırmasına çalışmak. Öğrencileri bir konuda merak duygularını kamçılayarak, öğrenmeye teşvik edebilirsek, işte anlamlı öğrenme süreci o noktada başlamış olacaktır.

7. Tasarımda olması gereken öğretmen rollerinden biraz bahseder misiniz?

Doğru bir tasarımda, öğretmen asla pasif bir karakter değildir. Aksine öğrenme sürecine dair tüm inisiyatifi almış kilit bir roldedir. Fakat kilit bir rolde olmak, derslerde egemen figüre dönüşmek olmamalıdır. Süreci iyi takip eden, öğrencileri güçlü ve zayıf yönleri konusunda yansıtmalarla bilgilendiren ve öğrenme sonuçlarını iyi ölçebilen bir öğretmen, gerçek bir tasarımcı öğretmendir diyebiliriz. Diğer bir deyişle, öğretmenin rolü, gözlem yeteneğini aktif bir şekilde kullanmak, öğrencilerine balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek olmalıdır.

8. Tasarımcı öğretmenlerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Öğretim, tam anlamıyla bir tasarım işidir. Son yıllarda yaşanan bir çok gelişme, öğretmen rollerini çok boyutlu bir noktaya getirmiştir. Bu anlamda, öğrenmede sınırların kalktığı, öğrencilerin bilgiye çok kolay bir biçimde erişim sağladığı 21.yüzyıl eğitim dünyasında, stili ve donanımıyla fark yaratan öğretmenlerimiz var. Biz böyle değerli öğretmenlerimizi bu platformda görmekten ve onlara birikimimizle destek olmaktan mutluluk duyacağız.

About Author

Leave A Reply