EKİBİMİZ


Sertel Altun

Doç. Dr. Sertel Altun

Akademisyen

2005 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

“Öğretmen eğitimi” konusunda, ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve halen sürdürmekte olduğu projeler bulunmaktadır. Altun’un eğitim alanında yayımlanmış pek çok kitabı, makale ve tam metin bildirileri vardır.

AVESİS
Banu Yücel Toy

Doç. Dr. Banu Yücel Toy

Akademisyen

2014 yılından beri de Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Doktora tezi eleştirel düşünmenin ders içeriği ile bütünleştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerinedir. Öğretmen eğitimi ve program geliştirme ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu projelerde yer almıştır.

Öğretmen eğitimi, eleştirel düşünme ve öğretimi, araştırma yöntemleri, öğretim strateji ve yöntemleri, ölçme ve değerlendirme üzerine İngilizce ve Türkçe makaleleri bulunmaktadır.

AVESİS
Hüma Nayman

Hüma Nayman

Araştırmacı

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Doktora öğrencisi.

2017'den beri Eğitim Programları ve Öğretim üzerine araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası hakemli dergilerde çeşitli yayınları vardır.

LinkedIn
Kerem Nayman

Kerem Nayman

Geliştirici

Tam donanımlı geliştirici, Betikölçer geliştiricisi, girişimci.

Python, görüntü işleme, bilgisayarlı görü, eğitim.

LinkedIn